麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: piątek, 11 czerwca 2021 8:22:15
Odwiedziło nas: 11487921 gości (dzisiaj: 490, wczoraj: 1646)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Bazy danych
Podział baz Instytutu Zootechniki - PIB:
 1. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich:
 2. Zasoby genetyczne zwierząt gospodarskich i ryb:
 3. Kontrola pochodzenia:
 4. Inne:

Część baz jest publicznych dostępnych online, pozostałe są tylko dla wewnętrznego użytku IZ-PIB.

 
Ocena typu i budowy BYDŁA mlecznego
Baza jest częścią systemu SIROB (System Identyfikacji, Rejestracji i Oceny Bydła) – systemu informatycznego do zarządzania danymi dotyczącymi bydła hodowlanego. Dostęp do systemu prezentującego wyniki tylko dla uprawnionych użytkowników.
 
Ocena wartości hodowlanej BUHAJÓW ras mlecznych
Baza danych wyników ocen wartości hodowlanej buhajów ras mlecznych dla cech wydajności mlecznej, pokroju i cech funkcjonalnych.
麻豆有你md0040: więcej...
 
Ocena wartości użytkowej i hodowlanej BUHAJÓW ras mięsnych
Baza danych wyników ocen wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych: Limousine (LM), Hereford (HH), Charolaise (CH), Angus (AN), Angus (AR) i Simental (SM).
麻豆有你md0040: więcej...
 
Ocena wartości hodowlanej TRZODY chlewnej
Zawiera następujące dane dla wszystkich ras:
 • wyniki oceny stacyjnej trzody chlewnej
 • ocenę przyżyciową
 • ocenę rozpłodową loch
 • dane BLUP dla poszczególnych ocen
麻豆有你md0040: więcej...
 
Ocena wartości hodowlanej OWIEC
Baza danych wyników ocen wartości hodowlanej owiec ze stad:
 • ojcowskich - rasy: Ile de France, Czarnogłówka, Suffolk, Berrichonne, Mięsna białogłowa, Charolaise;
 • matecznych - rasy: Merynos, rasy nizinne - Owca wielkopolska, Korideil, pozostałe nizinne oraz rasy długowełniste - Owca pomorska, Owca kamieniecka, Owca pogórza, Owca fryzyjska, Leine.
麻豆有你md0040: więcej...
 
Krajowa Baza Danych o Zasobach Genetycznych Zwierząt Gospodarskich
Stanowi część systemu informatycznego EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System) łączącego  trzy poziomy: Polskę, Europę, świat.
麻豆有你md0040: więcej...
 
Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich - ŚWINIE
Baza obejmuje następujące rasy:
 • puławska
 • złotnicka biała
 • złotnicka pstra
麻豆有你md0040: więcej...
 
Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich - KONIE
Baza zawiera informacje o:
 • klaczach (identyfikacja, pochodzenie, krycie)
 • właścicielach
 • hodowcach
麻豆有你md0040: więcej...
 
Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich - OWCE
Baza zawiera dane z oceny wartości użytkowej i hodowlanej stad objętych programem ochrony.
麻豆有你md0040: więcej...
 
Kontrola pochodzenia BUHAJÓW
Obejmuje informacje kontroli pochodzenia na podstawie mikrosatelit DNA i grup krwi bydła utrzymywanego w kraju, a także aktualnie tworzoną bazę polimorfizmu DNA buhajów.
麻豆有你md0040: więcej...
 
Kontrola pochodzenia KONI
Obejmuje informacje dotyczące kontroli rodowodów na podstawie polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA koni utrzymywanych w kraju, a także aktualnie tworzoną bazę DNA koni.
麻豆有你md0040: więcej...
 
Krajowa Informacja o Paszach

Baza Danych Pasz Krajowych

Baza Danych, oprócz drukowanych co pięć lat Tabel, udostępniona jest również w wersji elektronicznej na stronie Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego. Uaktualnianie internetowych danych o paszach w Bazie Danych Pasz Krajowych odbywa się raz na pięć lat, równocześnie z drukiem nowego wydania "Tabel składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz" dzięki współpracy z Placówkami Naukowymi i Badawczymi

麻豆有你md0040: więcej...
 
Publikacje
Baza danych zawiera zestawienie wszystkich prac naukowych opublikowanych przez pracowników Instytutu Zootechniki - PIB.
麻豆有你md0040: więcej...
 
Polagra
Baza danych do obsługi Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu (POLAGRA).
麻豆有你md0040: więcej...
 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.