麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: piątek, 21 maja 2021 15:17:43
Odwiedziło nas: 11426201 gości (dzisiaj: 1745, wczoraj: 3873)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze
Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Agrotech
17 sierpnia 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o nowym naborze wniosków w ramach konkursu 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Projekt może uzyskać dofinansowanie, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych.

麻豆有你md0040: więcej...
 
Stypendia podoktorskie ETH Zurich
11 sierpnia 2020

Program stypendiów podoktorskich ETH Zurich wspiera młodych naukowców z różnych krajów, którzy wyróżniają się doskonałością naukową i pragną odbyć staż naukowy na uczelni ETH w Zurychu (Szwajcaria).

麻豆有你md0040: więcej...
 
Stypendia BEWARE
11 sierpnia 2020

Służba Publiczna Walonii – SPW ogłosiła nabór wniosków na stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny. Celem programu jest promowanie mobilności badawczy, którzy odbędą staż w przedsiębiorstwach oraz jednostkach naukowych w Regionie Walonii w Belgii. Pobyt naukowców w zagranicznych ośrodkach winien prowadzić do wzrostu naukowego i technologicznego potencjału poprzez:

麻豆有你md0040: więcej...
 
Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej
27 lipca 2020

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

麻豆有你md0040: więcej...
 
Stypendia Université libre de Bruxelles dla naukowców ze stopniem doktora
14 lipca 2020

Université libre de Bruxelles (ULB) w Belgii ogłosił trzeci nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu grantowego „Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles”, współfinansowanego przez Uniwersytet i Komisję Europejską w ramach działania Marie Skłodowska-Curie COFUND.

麻豆有你md0040: więcej...
 
Granty Fundacji Canon na badania w Japonii
14 lipca 2020

Japońska Fundacja Canon ogłosiła kolejny nabór wniosków w konkursie o nazwie „Research Fellowships”. Jest to program grantowy adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców z różnych dziedzin z Europy oraz Japonii, którzy są zainteresowani prowadzeniem badań w Japonii i w Europie. Każdego roku przyznawanych jest do 15 stypendiów.

麻豆有你md0040: więcej...
 
Konkurs 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka
08 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o nowym naborze wniosków w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Projekt może uzyskać dofinansowanie, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych.

麻豆有你md0040: więcej...
 
Stypendium im. A. von Humboldta
08 lipca 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Stypendia są przyznawane wybitnym uczonym niemieckim o najwyższych kwalifikacjach i znaczącym wkładzie w naukę światową, w uznaniu ich dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz aby umożliwić im prowadzenie badań naukowych w wybranym ośrodku w Polsce. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.

麻豆有你md0040: więcej...
 
30. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
08 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 30. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Przedmiotem konkursu są badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych, czyli badania przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

麻豆有你md0040: więcej...
 
Konkursy MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2
19 czerwca 2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy - MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2, których łączny budżet wynosi 180 mln zł. Adresatami konkursów są doświadczeni badacze, naukowcy zamierzający utworzyć zespoły badawcze oraz osoby planujące realizację projektów we współpracy z litewskimi uczonymi.

麻豆有你md0040: więcej...
 
««  początek « poprz. 1 麻豆有你md0040:2 麻豆有你md0040:3 麻豆有你md0040:4 麻豆有你md0040:5 麻豆有你md0040:6 麻豆有你md0040:7 麻豆有你md0040:8 麻豆有你md0040:9 麻豆有你md0040:10 麻豆有你md0040: nast.  » 麻豆有你md0040:koniec »»

 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.