麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
麻豆有你md0040:Strona główna arrow Rolnictwo ekologiczne
Dzisiaj jest: piątek, 11 czerwca 2021 8:22:29
Odwiedziło nas: 11488014 gości (dzisiaj: 584, wczoraj: 1646)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Rolnictwo ekologiczne

„Ograniczenie zapadalności krów mlecznych na mastitis w okresie laktacji i zasuszania poprzez stosowanie ekologicznych preparatów do dippingu strzyków”

A. O planowanej realizacji wspieranego projektu

Problem:

Przy obecnie istniejących przepisach prawnych w gospodarstwach ekologicznych nie wolno stosować preparatów i substancji na bazie antybiotyków. Tym samym stosowanie farma-ceutyków ogranicza się tylko do ratowania życia zwierzęcia i podawane jest sporadycznie. W metodach konwencjonalnej hodowli bydła mlecznego powszechne jest stosowanie anty-biotyków osłonowych zwłaszcza w okresie zasuszania i laktacji krów mlecznych. W ekologii pozostaje tylko prewencja i stosowanie wybranych ekstraktów ziół. Na rynku mamy obecnie duży wybór preparatów ziołowych, których rolą jest podwyższanie odpor-ności nabytej zwierząt, a powszechną formą zadawania ich jest pójło lub pasza sypka. Jak wykazały badania, skuteczność ich jest na różnym poziomie i uzależniona jest nie tylko od odpowiedzi osobniczej zwierząt, ale także ogólnych warunków środowiskowych jakie pa-nują wokół nich. Przy dużych niedoborach dobrostanowych może dochodzić do bardzo ni-skiego ich działania profilaktycznego, a tym samym wzrostu ilości zachorowań i zapaleń wymienia. Na krajowym rynku obecnie ma nie dostępnych żadnych preparatów ziołowych dedykowanych dla krów ekologicznych w okresie laktacji i zasuszania, mogących działać osłonowo na strzyki. Używa się ogólnodostępnych preparatów dippingowych, które nie powinny być stosowane w ekologii, jednak z braku innych hodowcy często decydują się na ich stosowanie nie informując o tym fakcie jednostek certyfikujących. Od lat podnosi się ten problem na licznych konferencjach i szkoleniach, jednak nikt nie podjął się badań i opracowania dla tej grupy hodowców takich preparatów. W konsekwencji część stosuje, druga część hodowców nie stosuje niczego, co prowadzi do licznych zapaleń wymienia i pozyskiwania niskiej jakości mleka ze względu na zbyt wysoki poziom komórek soma-tycznych w mleku.

Znaczenie projektu:

Projekt ma duże znaczenie nie tylko gospodarcze, gdyż zwalcza istniejące zagrożenia sani-tarne co do jakości mleka, weterynaryjne gdyż zwalcza patogeny wywołujące choroby wymienia krów ale także społeczne gdyż wpływa na transparentność produkcji mleka eko-logicznego. Efektem projektu będzie opracowanie pierwszego preparatu dippingowego dla bydła ekologicznego w okresie produkcji jak i zasuszania.

W ramach niniejszego tematu badawczego zaplanowano do realizacji w 2021 roku następu-jące zadania:

Zadanie 1. pt. Opracowanie receptury ziołowego preparatu do dippingu strzyków krów mlecznych wraz z badaniami laboratoryjnymi i testowymi /okres trwania 5 miesiący/.
Zadanie 2. pt. Badania terenowe określające skuteczność działania opracowanego prepara-tu wraz opracowaniem zaleceń i wdrożeniem do praktyki /okres trwania 6 miesięcy/. 

Podwykonawcy:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek Kraków
Zakład Doświadczalny IZ Chorzelów Sp. z o.o.
Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Grabowo -Marian Nowak
Fundacja Polska Farma Ekologiczna „Ekofarm” Wyczechowo
Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o.
Usługi weterynaryjne „Zoomed”

Okres realizacji zadania:

01.02.2021 – 30.11.2021

B. Cel projektu:

Opracowanie ekologicznego preparatu do dippingu strzyków krów mlecznych w okresie lak-tacji oraz zasuszania. Uzyskanie skutecznej metody zwalczania patogenów wywołujących zapalenie strzyków i mastitis poprzez zastosowanie preparatu ekologicznego.

C. Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu:

30.12.2021

D. Miejsce opublikowania w internecie rezultatów wspieranego projektu

麻豆有你md0040:ekostrona.mayihost.cn

E. Wskazanie, że rezultat wspieranego projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym:

Instytut Zootechniki PIB wyniki nieodpłatnie udostępnione na stronie: 麻豆有你md0040:ekostrona.mayihost.cn

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.