麻豆有你md0040

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
麻豆有你md0040:Strona główna arrow Wynalazczość i normalizacja, wdrożenia
Dzisiaj jest: sobota, 08 maja 2021 16:56:17
Odwiedziło nas: 11380585 gości (dzisiaj: 13951, wczoraj: 4371)
Wynalazczość

Patenty oraz prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, których twórcami lub współtwórcami są pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego

Patenty

Patent Nr  177321 pn.: "Preparat dolomitowo-organiczny do odkażania przydrożnych użytków zielonych skażonych metalami ciężkimi".

Ogłoszenie UP RP z dnia 29.10.1999 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna, Siewierz.

Twórcy wynalazku: prof. dr hab. F. Brzóska z Instytutu Zootechniki PIB, mgr inż. M. Ciepaj z Zawiercia,

mgr inż. J. Kowal z Warszawy,  mgr inż. J. Pawelski z Tarnowskich Gór i  prof. dr hab. A. Wierny z Instytutu Zootechniki

Patent Nr  181355 pn.: "Mieszanka paszowa".

Ogłoszenie UP RP z dnia 31.07.2001 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: "HERBAPOL-ŁÓDŹ" Spółka Akcyjna, Łódź.

Twórcy wynalazku: mgr inż. J. Rowiński, mgr inż. E. Szczepaniec, inż. J. Gasik oraz prof. dr hab. S. Wężyk z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Wawrzyński z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki  Rossocha Sp. z o.o.

i mgr inż. A. Zgłobica z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr  184756 pn.: "Kojec porodowy".

Decyzja UP RP z dnia 05.06.2002 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. J. Walczak, dr inż. E. Matuszewska i dr inż. A. Mandecki z Instytutu Zootechniki PIB

 

Patent Nr  184952 pn.: "Dodatek do paszy dla kurcząt i brojlerów".

Ogłoszenie UP RP z dnia 31.01.2003 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: "Herbapol-Łódź" Spółka Akcyjna, Kutno.

Twórcy wynalazku: mgr inż. J. Rowiński, mgr inż. E. Szczepaniec, inż. J. Gasik oraz prof. dr hab. S. Wężyk z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Wawrzyński z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki   Rossocha Sp. z o.o.

i mgr inż.  A. Zgłobica z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 190233 pn.: "Bakteryjny biopreparat dla zwierząt i sposób wytwarzania bakteryjnego biopreparatu

dla zwierząt".

Ogłoszenie UP RP z dnia 30.11.2005 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa.

Twórcy wynalazku: prof. dr hab. R. Grzybowski, dr inż. J. Milewski, dr inż. K. Stecka i prof. dr hab. F. Brzóska

z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr  195530 pn.: "Urządzenie do wymiany ciepła".

Decyzja UP RP z dnia 11.04.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku:  prof. dr hab. E. Herbut z Instytutu Zootechniki PIB i prof.  dr hab. W. Bieda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Patent Nr  196209 pn.: "Sposób identyfikacji materiału pochodzenia zwierzęcego w mieszankach paszowych".

Decyzja UP RP z dnia 18.06.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: prof. dr hab. E. Słota, dr M. Natonek, mgr inż. A. Żyga i prof. dr hab. B. Rejduch z Instytutu Zootechniki  PIB

Patent Nr 196570 pn.: "Rozcieńczalnik do nasienia knura".

Decyzja UP RP z dnia 24.07.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. B. Szczęśniak-Fabiańczyk i prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki  PIB

oraz prof. dr hab. F. Ryszka i dr B. Dolińska z Farmaceutycznego Zakładu Naukowo-Produkcyjnego "BIOCHEFA"

Patent  Nr 198575 pn.: "Sposób pozyskiwania oocytów  oraz przyrząd do realizacji tego sposobu".

Decyzja UP RP z dnia 28.12.2007 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: doc. dr hab. W. Kareta z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Murawski z Akademii Rolniczej

w Krakowie i M. Cegła z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 199290 pn.: "Sposób transplantacji witryfikowanych blastocyst świńskich".

Decyzja UP RP z dnia 18.03.2008 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: doc. dr hab. B. Gajda, prof. dr hab. Z. Smorąg i dr n.  wet. J. Wieczorek z Instytutu
Zootechniki PIB

Patent  Nr 202158 pn.: "Sposób konserwacji nasienia knura".

Decyzja UP RP z dnia 30.12.2008 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. M. Bochenek, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 206992 pn.: "Sposób przygotowania świeżego i mrożonego nasienia kozła".

Decyzja UP RP z dnia 18.06.2010 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: prof. dr hab. L. Kątska-Książkiewicz, dr G. Kania, mgr B. Ryńska z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 212732 pn.: "Mieszanka ziołowa".

Decyzja UP RP z dnia 01.06.2012 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórca wynalazku: doc. dr hab. J. Paschma z Instytutu Zootechniki PIB

Patent  Nr 213403 pn.: "Przeciwutleniacz do pasz dla tuczników oraz sposób użycia przeciwutleniacza".

Decyzja UP RP z dnia 21.09.2012 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórca wynalazku: prof. dr hab. E. Hanczakowska z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Europejski EP 2179743 B1 pn. "Beschleunigungsverfahren der Entwicklung von Saugferkel" ("Sposób przyspieszenia rozwoju prosiąt ssących").

Zgłoszenie patentowe Nr 09460028.5-2107 do Europejskiego Urzędu Patentowego EPO w Monachium z dn.13.07.2009

Opublikowano w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/35 z dnia 29.09.2012 r.

Uprawniony z patentu: BIOCHEFA Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny Florian Ryszka, Sosnowiec.

Twórcy wynalazku: prof. dr hab. F. Ryszka, dr B. Dolińska i L. Leszczyńska z Farmaceutycznego Zakładu Naukowo-Produkcyjnego BIOCHEFA w Sosnowcu, prof. dr hab. Z. Smorąg i dr inż. B. Szczęśniak-Fabiańczyk z Instytutu Zootechniki PIB oraz M. Koska i W. Kowalski

Patent  Nr 214273 pn.: "Pasza dla loch, zwłaszcza wysoko prośnych i karmiących".

Decyzja UP RP z dnia 22.11.2012 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: doc. dr hab. J. Paschma z Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. M. Wawrzyński z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki  Rossocha Sp. z o.o

Patent Nr 216983 pn.: "Mieszanka ziół".

Zgłoszenie Nr P.390110 z dnia 31.12.2009 r.

Decyzja UP RP z dnia 17.07.2013 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.

Twórcy wynalazku: prof. dr hab. K. Węglarzy, dr inż. M. Bereza

Patent Nr 217805 pn.: "Sposób wytwarzania sera dojrzewającego".

Zgłoszenie Nr P.386147 z dnia 25.09.2008 r.

Decyzja UP RP z dnia 24.01.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. E. Pakulska i dr inż. T. Pakulski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Patent Nr 218515 pn.: "Ser owczy typu mozarella".

Zgłoszenie Nr P.386148 z dnia 25.09.2008 r.

Decyzja UP RP z dnia 22.05.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. E. Pakulska i dr inż. T. Pakulski z Instytutu Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka

Patent Nr 218341 pn.: "Rozcieńczalnik do nasienia królika".

Zgłoszenie Nr P.389495 z dnia 16.11.2009 r.

Decyzja UP RP z dnia 16.04.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr hab. P. Gogol, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 218493 pn.: "Sposób konserwacji nasienia knura".

Zgłoszenie Nr P.391452 z dnia 09.06.2010 r.

Decyzja UP RP z dnia 21.05.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr hab. P. Gogol, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 218780 pn.: "Sposób przygotowania próbki do badania indukowanej luminescencji plemników knura".

Zgłoszenie Nr P.395486 z dnia 01.07.2011 r.

Decyzja UP RP z dnia 04.06.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr hab. P. Gogol, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 218779 pn.: "Sposób aktywacji oocytów ssaków, zwłaszcza świni".

Zgłoszenie Nr P.395973 z dnia 16.08.2011 r.

Decyzja UP RP z dnia 05.06.2014 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: prof. dr hab. M. Skrzyszowska, dr hab. M. Samiec, prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Patent Nr 220877 pn.: "Sposób klonowania somatycznego ssaków".

Zgłoszenie Nr P.403655 z dnia 24.04.2013 r.

Decyzja UP RP z dnia 21.04.2015 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: Paweł Gręda, prof. dr hab. Jacek A. Modliński i Milena Kęska z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, prof. dr hab. Maria Skrzyszowska, dr hab. Marcin Samiec i prof. dr hab. Barbara Gajda z Instytutu Zootechniki PIB.

Patent Nr 224834 pn.: "Kuweta do rozrodu ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.409874 z dnia 21.10.2014 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21.07.2016 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski prof. IZ PIB z Instytutu Zootechniki PIB.

Patent Nr 224835 pn.: "Urządzenie do rozrodu i podchowu ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.409876 z dnia 21.10.2014 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21.07.2016 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski prof. IZ PIB z Instytutu Zootechniki PIB oraz Krzysztof Balicki.

Patent Nr 225658 pn.: "Sposób wytwarzania kateteru".

Zgłoszenie Nr P.408229 z dnia 19.05.2014 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 23.11.2016 r. o udzieleniu patentu na wynalazek

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr n. wet. Jarosław Wieczorek z Instytutu Zootechniki PIB oraz Ewa Stodolak-Zych i dr Jurij Koseniuk.

Patent nr 228186 pn: "Karmnik dla ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.414714 z dnia 09.11.2015 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB.

Patent nr 228187 pn: "Kuweta do podchowu ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.414715 z dnia 09.11.2015 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol.

Patent nr 228188 pn: "Urządzenie do rozrodu ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.414716 z dnia 09.11.2015 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol.

Patent nr 228189 pn: "Urządzenie do podchowu ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.414717 z dnia 09.11.2015 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórca wynalazku: dr inż. Przemysław Pol.

Patent nr 228190 pn: "Ul do rozrodu ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.414718 z dnia 09.11.2015 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB.

Patent nr 228191 pn: "Przenośna zagroda polowa do chowu i hodowli ślimaków".

Zgłoszenie Nr P.414719 z dnia 09.11.2015 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. Przemysław Pol, dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB.

Patent nr 228192 pn: "Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposób mrożenia nasienia".

Zgłoszenie Nr P.415791 z dnia 14.01.2016 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 09 października 2017 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr inż. Monika Trzcińska, dr inż. Magdalena Bryła.

Patent Nr 229524 pn: "Rozcieńczalnik do nasienia królika i nasienie rozcieńczone tym rozcieńczalnikiem".

Zgłoszenie Nr P. 412686 z dnia 12.06.2015 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 marca 2018 r. o udzieleniu patentu na wynalazek.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórca wynalazku: dr hab. Piotr Gogol, prof. IZ PIB.

Patent nr 233354 pn.: „Preparat stymulujący pracę przewodu pokarmowego świń”.

Zgłoszenie Nr P.421651 z dnia 29.05.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.

Twórcy wynalazku: Marek Pieszka, Paulina Szczurek, Mariusz Pietras, Magdalena Pieszka.

Patent nr 233355 pn.: „Kubek lęgowy”.

Zgłoszenie Nr P.422774 z dnia 07.09.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.

Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.

Patent nr 233356 pn.: „Urządzenie do składowania i przenoszenia kubków lęgowych”.

Zgłoszenie Nr P.422775 z dnia 29.09.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.

Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.

Patent nr 233357 pn.: „Urządzenie lęgowe do rozrodu ślimaków”.

Zgłoszenie Nr P.422776 z dnia 07.09.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona dnia 31.10.2019 WUP 10/19.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.

Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Maciej Ligaszewski, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.

Patent nr 233358 pn.: „Wielopoziomowe urządzenie do rozrodu ślimaków jadalnych”.

Zgłoszenie Nr P.422777 z dnia 07.09.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 18.06.2019 r. o udzieleniu patentu na wynalazek, ogłoszona 31.10.2019 WUP 10/19.

Uprawniony z patentu: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, Polska.

Twórcy wynalazku: Przemysław Pol, Maciej Ligaszewski, Krzysztof Balicki, Jakub Korusiewicz.

Prawa ochronne na wzory użytkowe

Wzór użytkowy Nr 61795 pn.: "Komora mikromanipulacyjna".

Decyzja UP RP z dnia 15.06.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: dr hab. J. Jura i prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki  PIB

Wzór użytkowy Nr 61794 pn.: "Zestaw do konfekcjonowania nasienia mrożonego w kulkach".

Decyzja UP RP  z dnia 20.06.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: doc. dr hab. W. Kareta, M. Cegła i prof. dr hab. M. Pompa-Roborzyński

z Instytutu Zootechniki   PIB

Wzór użytkowy Nr 61951 pn.: "Naczyńko embriologiczne".

Decyzja UP RP z dnia 19.07.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: prof. dr hab. Z. Smorąg, prof. dr hab. L. Kątska-Książkiewicz, doc. dr hab. B. Gajda,

mgr B. Ryńska i mgr A. Pejko z Instytutu Zootechniki  PIB

Wzór użytkowy Nr 62006 pn.: "Przenośny termo boks".

Decyzja UP RP z dnia 04.08.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: doc. dr hab. B. Gajda i mgr J. Dominiak z Instytutu Zootechniki PIB

 

Wzór użytkowy Nr 62116 pn.: "Strzykawka do mikroiniekcji".

Decyzja UP RP z dnia 07.09.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: dr hab J. Jura i prof. dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

 

Wzór użytkowy Nr 62188 pn.: "Pojemnik do witryfikacji zarodków".

Decyzja UP RP z dnia 07.09.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: doc. dr hab. B. Gajda i mgr J. Dominiak z Instytutu Zootechniki  PIB

Wzór użytkowy Nr 64312 pn.: "Zestaw do napełniania słomek nasieniem".

Decyzja UP RP z dnia 07.08.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: M. Cegła i doc. dr hab. W. Kareta z Instytutu Zootechniki  PIB

Wzór użytkowy Nr 64451 pn.: "Zestaw do zamrażania nasienia w słomkach".

Decyzja UP RP z dnia 26.11.2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wzoru użytkowego: dr hab. P. Gogol i M. Cegła z Instytutu Zootechniki  PIB

Międzynarodowy patent na wzór użytkowy Nr 38006 zarejestrowany w Państwowym Rejestrze Patentów Ukrainy

pn.: "Manualny sposób eliminacji chromosomów z oocytów ssaków".

Decyzja z dnia 25.12.2008 r. Państwowego Departamentu Własności Intelektualnej Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy

o udzieleniu patentu na wzór użytkowy.

Twórcy wzoru użytkowego: Wadim Lisin z Ukrainy oraz dr inż. J. Koseniuk, prof. dr hab. Maria Skrzyszowska

i  prof.dr hab. Z. Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB

Wzór użytkowy Nr 68087 pn.: "Zestaw do transplantacji blastocyst świńskich do macicy".

Decyzja UP RP z dnia 21.04.2015 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy wynalazku: dr n. wet. Jarosław Wieczorek z Instytutu Zootechniki PIB oraz dr inż. Yuriy Kosenyuk i Janusz Dominiak.

Prawa ochronne na znaki towarowe

Znak  towarowy słowno-graficzny Nr 4772003 pn.: "gęś white kołuda".

Decyzja Japońskiego Urzędu Patentowego z dnia 21.05.2004 r.

o zarejestrowaniu w Rejestrze Znaków Towarowych Japońskiego Urzędu Patentowego znaku towarowego.

Uprawniony z prawa ochronnego: Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu  Zootechniki  Kołuda Wielka
Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman, dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak  towarowy słowno-graficzny Nr 159835 pn.: "Gęś biała kołudzka".

Decyzja UP RP z dnia 20.01.2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak towarowy słowny Nr 185993 pn.: "Zielononóżka kuropatwiana".

Decyzja UP RP z dnia 23.01.2007 r. o udzieleniu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy słowny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Akademia Rolnicza w Lublinie i Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Chorzelów Sp. z o.o.

Wspólny znak towarowy gwarancyjny słowno-graficzny NR 226341 pn.: "iz INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY".

Decyzja UP RP z dnia 14.05.2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Znak towarowy słowny Nr 229548 pn.: "KOŁUDZKA OWCARELA".

Decyzja UP RP z dnia 09.07.2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy znaku towarowego: dr inż. T. Pakulski, dr inż. E. Pakulska z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak towarowy słowny Nr 229549 pn.: "KOŁUDZKI SER OWCZY ELI".

Decyzja UP RP z dnia 09.07.2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy znaku towarowego: dr inż. T. Pakulski, dr inż. E. Pakulska z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Znak  towarowy  słowno-graficzny Nr 1 086 653 pn. "iz INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY".

Zarejestrowany  25.01.2011 r. w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Genewa, Szwajcaria.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Pierwszeństwo: Prawo ochronne  NR 226341 na terenie Polski, z dn. 14.05.2010 r.

Wspólnotowy  znak towarowy  słowno-graficzny Nr 009451857 pn. "iz INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY".

Zarejestrowany  25.03.2011 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Alicante, Hiszpania,
w 27 krajach Unii Europejskiej,  w 22 językach.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Pierwszeństwo: Prawo ochronne  NR 226341 na terenie Polski, z dn. 14.05.2010 r.

Znak towarowy słowno-graficzny NR 244623 pn.: "iz".

Decyzja UP RP z dnia 07.03.2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny NR 245842 pn.: "gęś white kołuda".

Decyzja UP RP z dnia 28.03.2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

Klasyfikacja nicejska 22: pierze i puch

Wspólnotowy znak towarowy słowno-graficzny Nr 012657318 pn. "gęś white kołuda".

Zgłoszenie z dnia 04.03.2014 r.

Zarejestrowany 17.07.2014 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Alicante, Hiszpania, w 28 krajach Unii Europejskiej, w 23 językach.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman dr inż. H. Bielińska i  dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki  PIB ZD Kołuda Wielka

(Znak chroniony przez Urząd Patentowy RP prawem ochronnym NR 245842, decyzja z dn. 28.03.2012 r.)

Znak towarowy słowno-graficzny Nr 1 214 545 pn. "gęś white kołuda".

Zarejestrowany 28.08.2014 r. w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Genewa, Szwajcaria.

Znak uzyskał ochronę w Japońskim Urzędzie Patentowym, decyzja z dnia 26.06.2015 r.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Twórcy znaku towarowego: dr inż. K. Korman, dr inż. H. Bielińska i dr inż. J. Badowski z Instytutu Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka

(Znak chroniony przez Urząd Patentowy RP prawem ochronnym Nr 245842, decyzja z dnia 28.03.2012 r.).

Klasyfikacja nicejska 22: pierze i puch.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KRÓLIK POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480451 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KACZKA POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480459 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 03 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. PSZCZOŁA POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480447 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KURA POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480449 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KURA POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480449 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KROWA POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480453 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. KOŃ POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480454 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. ŚWINIA POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480441 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 17 lipca 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. OWCA POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480446 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 lipca 2018 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. GĘŚ POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480457 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 lipca 2018 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny pn. POLSKA RASA RODZIMA.

Zgłoszenie Nr Z.480463 z dnia 22.12.2017 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 20 lipca 2018 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 322605 pn. RASA RODZIMA Kaczka.

Zgłoszenie nr Z.495471 z dnia 01.02.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 29.07.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323116 pn. RASA RODZIMA Królik.

Zgłoszenie nr Z.495374 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323117 pn. RASA RODZIMA Koza.

Zgłoszenie nr Z.495375 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323118 pn. RASA RODZIMA Krowa.

Zgłoszenie nr Z.495382 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323119 pn. RASA RODZIMA Gęś.

Zgłoszenie nr Z.495383 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 07.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323120 pn. RASA RODZIMA Pszczoła.

Zgłoszenie nr Z.495384 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 05.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323121 pn. RASA RODZIMA Koń.

Zgłoszenie nr Z.495385 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 06.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323122 pn. RASA RODZIMA Owca.

Zgłoszenie nr Z.495386 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 06.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323157 pn. RASA RODZIMA Świnia.

Zgłoszenie nr Z.495387 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 07.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323158 pn. RASA RODZIMA Kura.

Zgłoszenie Nr Z.495390 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 07.08.2019 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy słowno-graficzny nr 323175 pn. RASA RODZIMA.

Zgłoszenie nr Z.495373 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 08.08.2019 r., o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny, ogłoszona 29.11.2019 WUP 11/2019.

Uprawniony z prawa ochronnego: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w 麻豆有你md0040:Polityce Prywatności.